Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Elemanı
Başvur

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi

Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında

Yönetmeliği"nin ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanı alınacaktır.

İSTENİLEN BELGELER;

1- Dilekçe (https://aybu.edu.tr/pdb/content_detail-257-542-duyurular.html?src=0)

2- Özgeçmiş.

3- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5- Lisans diplomasının veya Geçici mezuniyet belgesinin onaylı sureti veya E-Devlet çıktısı. (yabancı öğretim kurumu mezunlarının diplomalarının

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösterir belge)

6- Lisans transkript belgesi.(onaylı)

7- 2 adet fotoğraf.

8- ALES Belgesi.

9- Tecrübe Gösterir Belge (Tecrübe veya Çalışma Şartı Aranan İlanlarda Getirilecektir. Onaysız Belgeler Kesinlikle Kabul Edilmeyecektir.)

10- Onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getirecektir.)

ÖNEMLİ NOTLAR;

1- Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

2- Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile

yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Başvuru yapılacak İlgili Birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. 3- Onaylı istenen

belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.

3- Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.

4- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların

atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

5- Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat

mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

*Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır.

Tarih
: 3 gün önce
Şehir
:
Sektör
:
Kaynak
: Memurlar.net

Etiketler

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Elemanı iş ilanı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi firması için Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Elemanı aranıyor!

Yeni Bir İş İlanı Ara