Bu İlan Yayından Kaldırılmıştır
Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi

Bakırçay Üniversitesi

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi alınacak olup, adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması gerekir.

Adayların özgeçmiş ve yayın listeleri ile birlikte bilimsel çalışmalarını (makale, tez, kitap vb.) kapsayan dosyalarını (profesörler için 6 takım; doçentler ve doktor öğretim üyeleri için 4 takım) ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde başvuru adresine şahsen ya da posta ile teslim etmeleri gerekmektedir. İlan detayları ve başvuru için gerekli belgeler www.bakircay.edu.tr adresinde yer almaktadır.

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ

SIRA

UNVANI

DERECE

ADET

BİRİMİ

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

AÇIKLAMA

1

Profesör

1

1

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü/ Bilgisayar Mühendisliği Kuramsal Temelleri Anabilim Dalı

Doçentliğini Bilgisayar-Bilişim Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış olmak.

Bilgisayar ağları ve haberleşme sistemleri konularında çalışmalar yapmış olmak.

2

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Mühendislik ve Mimarlık

Fakültesi

Endüstri Mühendisliği Bölümü/Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

Endüstri Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.

Çok kriterli karar problemleri ve bulanık mantık temelli karar verme yöntemleri konularında çalışmalar yapmış olmak.

3

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü/Bilgisayar Yazılımı Anabilim Dalı

Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.

Veri madenciliği ve makine öğrenmesi tekniklerinin tekstil sektöründe uygulamalarına yönelik

çalışmalar yapmış olmak.

4

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü/Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Anabilim Dalı

Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde doktora

yapmış olmak.

Elektromanyetik alanlar ve dalgalar alanında çalışmalar yapmış olmak.

5

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Bölümü/Devreler ve Sistemler

Anabilim Dalı

Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde doktora

yapmış olmak.

Devre kuramı ve tasarımı alanında çalışmalar yapmış olmak.

6

Doçent

1

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü/Muhasebe ve

Finansman Anabilim Dalı

Finans alanında doçent derecesi almış olmak.

Finansal tahmin ve modelleme, risk yönetimi ve denetimi alanlarında çalışmış olmak.

7

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Bölümü/İktisat Politikası

Anabilim Dalı

İktisat alanında doktora yapmış olmak.

Etkinlik iktisadı, uluslararası bankacılık, finansal iktisat ve uygulamalı ekonometri alanlarında çalışmış olmak.

8

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi Bölümü /Sağlık

Hizmetinde Kalite ve Güvenlik

Anabilim Dalı

İşletme Anabilim Dalında doktora yapmış olmak, sağlık hizmetlerinde algılanan hizmet kalitesi ve uluslararası akreditasyon ile ilgili çalışmaları olmak.

9

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim

Dalı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

Çocuk hastalara yönelik animasyon filmi ve sanal gerçeklik ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

10

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü/Onkoloji Hemşireliği Anabilim Dalı

İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

Onkoloji alanında e-mobil eğitim ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

11

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü/Dil ve Konuşma Terapisi Anabilim Dalı

Uzman dil ve konuşma terapisti olmak. Disiplinlerarası Sinir Bilimleri Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

12

Prof. Dr.

1

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Göğüs hastalıkları uzmanı olmak.

Akciğer kanserinde kullanılan yaşam kalitesi ölçeklerinin geçerlilik ve güvenirlilikleri,

endobronşiyal tedaviler ve antropometrik ölçümler konusunda çalışma yapmış olmak.

13

Prof. Dr.

1

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Halk sağlığı uzmanı olmak.

Çocukluk dönemi istismarı, kolon kanser taraması, meme kanseri risk değerlendirmesi konularında çalışmalar yapmış olmak.

14

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

Farmakoloji alanında doktora yapmış olmak.

Stresle aktive olan protein kinazların

nörodejenerasyon ve nörorejenerasyondaki rolü ve kolit oluşumundaki rolü konularında çalışmalar yapmış olmak.

15

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Hukuk

Fakültesi

Özel Hukuk Bölümü/Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Özel Hukuk alanında doktora yapmış olmak. Özel güvenlik sözleşmesi alanında çalışma yapmış olmak.

16

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Hukuk

Fakültesi

Özel Hukuk Bölümü/Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı

Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Özel Hukuk alanında doktora yapmış olmak. Yabancı yatırımlar ve uyuşmazlık çözümü, yabancıların çalışma özgürlüğü ve olumlu vatandaşlık ihtilaf konularında çalışmalar yapmış olmak.

17

Doçent

2

1

Hukuk

Fakültesi

Kamu Hukuku/İdare Hukuku Anabilim Dalı

Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Kamu Hukuku alanında doktora yapmış olmak. Doçentliğini İdare Hukuku alanında almış olmak. İdari yargıda istinaf, tıp hukuku ve engelli hakları konularında çalışmalar yapmış olmak.

18

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Hukuk

Fakültesi

Kamu Hukuku/Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı

Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Kamu Hukuku alanında doktora yapmış olmak. Osmanlı Tıp Hukuku alanında çalışma yapmış olmak.

19

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Hukuk

Fakültesi

Kamu Hukuku/Anayasa Hukuku Anabilim Dalı

Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Kamu Hukuku alanında doktora yapmış olmak. Hükümet Sistemi ve Seçim Hukuku alanında çalışma yapmış olmak.

Tarih
: 4 ay önce
Şehir
:
Sektör
:
Kaynak
: Memurlar.net

Etiketler

Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi iş ilanı

Bakırçay Üniversitesi firması için Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi aranıyor!

Yeni Bir İlan Ara