Bu İlan Yayından Kaldırılmıştır
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Personel

ERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL

ALIM İLANI

UNVANI

ADETİ

SINIFI

EĞİTİM DURUMU

TEKNİKER

1

TH

Meslek yüksekokulu Sebze Üretim Tekniği Bölümü

MÜHENDİS

1

TH

Fakülte veya 4 yıllık Ziraat Fakültesi Tarım Programı Bölümü

MÜHENDİS

1

TH

Fakülte veya 4 yıllık Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

VETERİNER

1

SH

5 Yıllık Veterinerlik Fakültesi Bölümü

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi hükümlerine göre boş bulunan aşağıda sınıfı,unvan adedi, öğrenim durumu belirtilen 4 (dört) adet tam zamanlı sözleşmeli personel alımı yapılacaktır

Giriş Sınavı ve Tarihi:

Sözlü mülakat olarak tek aşamada yapılacak olup ;

Sözlü sınav tarihi : 12/12/2016 saat 14:00 olarak belirlenmiştir.

Sözlü sınavda adayların mesleki genel kültür, yetenek, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup, olmadığı göz önünde bulundurulacaktır. Adayların başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. Göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 29.09.2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sözlü sınav sonucu belediyemiz internet sitesinde (wwov.erdekbld.com) yayınlanacaktır.

Sınav İçin Başvuru Şartları :

1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.Maddesinde belirtilen şartlar

2. Üniversitenin ilgili bölümünden mezun olmak, başka bir kurumla sözleşmesi bulunmamak.

3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak.

4. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yiizkızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal vc resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa verme suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

5. Türkiye sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak Başvuru Sekli:

Adayların 02/12/2016-09/12/2016 tarihleri arasında saat 17:00'e kadar Erdek Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'ne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.(Posta ve e-mail ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)

Başvuru Sırasında İstenen Belgeler :

1 - Öğrenim Durumunu gösterir belgenin aslı veya fotokopisi.

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi.

3- Adaylar tarafından doldurulacak Başvuru Formu(Form kurumdan temin edilecektir.)

4- Sağlık Raporu(Devlet Hastanelerinden Alınacak Fleyet Raporu)

5- 6 Adet vesikalık resim.

6- Erkek Adaylar için Askerlik Durum Gösterir Belge

7- Adli Sicil Belgesi

Sözlü Mülakat Sınav Tarihi : 12/12/2016

Saat 14:00

Yer Erdek Belediyesi Meclis Salonu

Tarih
: 2 yıl önce
Şehir
:
Sektör
:
Kaynak
: Memurlar.net

Etiketler

Erdek Belediyesi Sözleşmeli Personel iş ilanı

Erdek Belediyesi firması için Erdek Belediyesi Sözleşmeli Personel aranıyor!

Yeni Bir İlan Ara