Bu İlan Yayından Kaldırılmıştır
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Tıp, Edebiyat, Sağlık Bilimleri, Mühendislik ve Doğa Bilimleri ve Siyasal Bilgiler Fakültelerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyeleri (Profesör - Doçent) alınacaktır.

Profesör kadroları için; Söz konusu kadrolar daimi statüde olup 2547 sayılı Kanun'un 26. maddesinde belirtilen şartları haiz adayların, başvuracakları Bölüm ve Anabilim Dalı ile başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 3 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, resmi kurumlarca onaylanmış doktora ve doçentlik belgelerini bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim - öğretim faaliyetlerini kapsayan Altı (6) adet dosya ile aynı sayıdaki özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki CD'leri teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent kadroları için; Söz konusu kadrolar daimi statüde olup 2547 sayılı Kanun'un 25. Maddesinde belirtilen şartları haiz adayların, başvuracakları Bölüm ve Anabilim Dalını belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 3 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, resmi kurumlarca onaylanmış doktora ve doçentlik belgelerini bilimsel yayınlarını, kongre - konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim - öğretim faaliyetlerini kapsayan Dört (4) adet dosya ile aynı sayıdaki özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki CD'leri teslim etmeleri gerekmektedir.

FAKÜLTE

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

KADRO DER.

ADET

NİTELİK

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Profesör

1

1

Karaciğer enfeksiyonlarının görüntülenmesi konusunda çalışmaları olmak.

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Profesör

1

1

Acil tıpta ultrasonografi uygulamaları konusunda çalışmaları olmak.

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Deri ve Zührevi Hastalıklar

Doçent

1

1

Deri tümörlerinin ileri görüntüleme teknikleri konusunda çalışmaları olmak.

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

1

1

Ortopedi ve Travmatoloji alanında patentli çalışmaları olmak.

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Profesör

1

1

Ürogenital plasti alanında çalışmaları bulunmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Doçent

3

1

Hematopatoloji ve dermatopatoloji konusunda çalışmaları olmak.

Tıp

Temel Tıp Bilimleri

Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi

Profesör

1

1

Tıpta veri madenciliği yöntemleri ile ilgili yayınları olmak.

Tıp

Temel Tıp Bilimleri

Fizyoloji

Profesör

1

1

Tıp Doktoru olmak; fizyoloji alanında tıpta uzmanlık yapmış olmak. Saldırganlık davranışı üzerine deneysel çalışmaları olmak.

Tıp

Temel Tıp Bilimleri

Histoloji ve Embriyoloji

Doçent

3

1

Görüntü analizi, Stereoloji ve retina histolojisi konularında çalışmaları bulunmak.

Tıp

Temel Tıp Bilimleri

Biyokimya

Doçent

1

1

Tıp doktoru olmak; biyokimya alanında tıpta uzmanlık yapmış olmak, Lizozomal hastalıklar konusunda çalışmaları bulunmak.

Sağlık Bilimleri

Hemşirelik

Hemşirelik

Profesör

1

1

Hemşirelik doçenti unvanına sahip olmak. Kişiler arası iletişim, şizofreni ve bakım yükü konularında çalışmaları olmak.

Edebiyat

Tarih

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Profesör

1

1

Ermeni meselesi ve şehir tarihi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bil.

Biyomedikal Müh.

Biyomedikal Mühendisliği

Doçent

2

1

Doğal yapılı malzemeler ile kemik dokusunun onarımına ve spektroskopi yöntemleri ile karakterizasyonuna yönelik çalışmaları olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Siyasal Bilgiler

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Doçent

1

1

Siyaset Felsefesi alanında çalışmaları olmak. İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Müracaat süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.

Başvurular Rektörlüğe şahsen yapılacaktır.

Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Profesör unvanı olanlar Doçent kadrolarına başvuramazlar.

Adaylar, müracaatla ilgili her türlü bilgiyi Rektörlüğümüzden sağlayabilirler.

Başvuru adresi:

Dumlupınar Mah. D - 100 Karayolu No: 98 Kadıköy/İSTANBUL

Tel: 0 216 280 33 33

Tarih
: 2 yıl önce
Şehir
:
Sektör
:
Kaynak
: Memurlar.net

Etiketler

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi iş ilanı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi firması için İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi aranıyor!

Yeni Bir İlan Ara