Bu İlan Yayından Kaldırılmıştır
Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi

Mustafa Kemal Üniversitesi

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

_HATAY

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini (www.mku.edu.tr. adresinde Personel Daire Başkanlığının sayfasında temin edilebilir) sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Son başvuru tarihi ilanın gazetede yayımlanmasından itibaren 15 (onbeş) günlük sürenin bitimidir.

1) Profesörlüğe başvuracak adaylar; başvuru dilekçesi, özgeçmiş, puanlama tablosu, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, doçentlik başarı belgesi, başlıca eseri belirtilen dilekçesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyanın bir nüshasını fiziki olarak, jürilere gönderilecek 5 (beş) nüshasını ise CD (elektronik) halinde hazırlayarak başvuru süresi içinde dilekçelerine ekli şekilde Rektörlüğümüze teslim edeceklerdir.

2)Doçentliğe başvuracak adaylar; başvuru dilekçesi (doçentlik sözlü sınavına girip girmediği belirtilecek), özgeçmişini, yabancı dil belgesi, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, doçentlik başarı belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyanın bir nüshasını fiziki olarak, jürilere gönderilecek 3 (üç) nüshasını ise CD (elektronik) halinde hazırlayarak başvuru süresi içinde dilekçelerine ekli şekilde Rektörlüğümüze teslim edeceklerdir.

3) Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar:

a) Başvuracakları anabilim dalını ve ilan niteliğini belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdan suretlerini, 2 adet fotoğraflarını, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, yayın listeleri ile yayınlarının birer örneğini, puanlama tablosu, yabancı dil belgesi, onaylı lisans, yüksek lisans ve doktora veya uzmanlık belgelerini kapsayan dosyanın bir nüshasını fiziki olarak, jürilere gönderilecek 3 (üç) nüshasını ise CD (elektronik) halinde ilgili Fakülte Dekanlığına / Yüksekokul Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

b) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlik eğitimlerini üniversitemizde tamamlayanların başvuru hakkı bulunmamaktadır.

4) Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan Doçentlik Sözlü Sınavına girmemiş olanlar "Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri" uyarınca Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulacak Jürilerce Üniversitemiz tarafından yapılacak Doçentlik sözlü sınavında başarılı olmaları gerekmektedir

Doçentlik Sözlü Sınavına girecek olan Doçentler için sözlü sınav tarihi duyurulacaktır.

5) Doçent unvanı almış olanlar Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına, Profesörler ise Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramayacaktır.

6) Tüm adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

7) Yanlış beyanda bulunanların, atamaları yapılmayacaktır.

8) Erkek adayların askerlikle ilişiğinin olmaması gerekmektedir.

9) Doktora Öğretim Üyesi kadrolarında %20 kota uygulaması yapılmayacaktır.

Süresi içinde yapılmayan müracaatların ve postada meydana gelebilecek gecikmelerin dikkate alınmayacağı;

DUYURULUR.

Rektörlük

: 0

326

221

33

17-18

Beden Eğitimi ve Spor Y.O.

: 0

326

245

52

05-06

Eğitim Fakültesi

: 0

326

245

60

00

Fen Edebiyat Fakültesi

: 0

326

245

58

66-68

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O.

: 0

326

245

55

16

Güzel Sanatlar Fakültesi

: 0

326

245

55

81

Hatay Sağlık Y.O.

: 0

326

216

06

86

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

: 0

326

245

58

50

Reyhanlı Sosyal Bilimler MYO

: 0

326

413

58

01

Samandağ MYO

: 0

326

512

81

33

Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi

: 0

326

245

51

14

Veteriner Fakültesi

: 0

326

245

53

13

BİRİMİ / BÖLÜMÜ/ ANABİLİM DALI

UNVANI | DRC. | ADET | NİTELİKLERİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİMİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

5

2

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

REKREASYON BÖLÜMÜ

REKREASYON

DR. ÖĞR. ÜYESİ

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ

SPOR YÖNETİM BİLİMLERİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

DR. ÖĞR. ÜYESİ

5

1

Eğitim bilimleri alanında doktora yapmış olup,

çokkültürlü eğitimde ölçme ve değerlendirme

konusunda çalışmış olmak.

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

RESİM İŞ EĞİTİMİ

DR.ÖĞR.

ÜYESİ

3

1

Resim-İş Eğitimi alanında lisansüstü eğitimlerini

yapmış olup, disiplinlerarası yaklaşım ve çokkültürlü eğitim konularında çalışmış olmak.

ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

ÖZEL YETENEKLİLER EĞİTİMİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

ZİHİN ENGELLİLER EĞİTİMİ

DOÇENT

1

1

İlgili alanda doçent unvanı almış olup, özel eğitimde zihinsel engelliler eğitimi ve öğretmen yetiştirme konularında çalışmış olmak.

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

TÜRKÇE EĞİTİMİ

PROFESÖR

1

1

İlgili alanda doçent unvanı almış olup, dil eğitiminde dilbilimi uygulamaları ve bilimsel terminoloji konusunda çalışmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

KİMYA BÖLÜMÜ

ANALİTİK KİMYA

PROFESÖR

1

1

Kemometri ve yarıiletken ince film konularında çalışmış olmak.

ANALİTİK KİMYA

PROFESÖR

1

1

Kromatografik yöntemler ve elektroanalitik kimya konularında çalışmış olmak.

FİZİKOKİMYA

PROFESÖR

1

1

Seramik ön polimerlerin elektrokimyasal sentezleri konusunda çalışmış olmak.

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ

NÖROLOJİK REHABİLİTASYON

DR. ÖĞR. ÜYESİ

5

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktora yapmış olup, solunum kas eğitimi alanında çalışmış

olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

GRAFİK BÖLÜMÜ

GRAFİK

DR.ÖĞR.

ÜYESİ

5

1

Grafik Tasarımı alanında sanatta yeterlik yapmış olup, fotoğraf alanında çalışmış olmak.

HEYKEL BÖLÜMÜ

HEYKEL

DOÇENT

1

1

İlgili alanda doçent unvanı almış olup, alanında en az

3 yıl yurtdışı deneyimi olmak.

HEYKEL

DR.ÖĞR.

ÜYESİ

5

1

İlgili alanda sanatta yeterlik yapmış olmak.

RESİM BÖLÜMÜ

RESİM

DR.ÖĞR.

ÜYESİ

5

1

Resim alanında sanatta yeterlik yapmış olup, alanında en az 1 yıl yurtdışı deneyimi olmak.

HATAY SAĞLIK YÜKSEKOKULU

ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ

DR.ÖĞR.

ÜYESİ

5

1

İşletme veya Yönetim Bilimleri alanlarından birinde doktora yapmış olmak.

ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ

DR.ÖĞR.

ÜYESİ

5

2

Tıp, Hemşirelik veya diğer sağlık alanlarından birinde doktora yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT BÖLÜMÜ

İKTİSADİ GELİŞME-ULUSLARARASI İKTİSAT

PROFESÖR

1

1

Politik iktisat ve kurumsal iktisat alanlarında çalışmış

olmak.

REYHANLI SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

SOSYAL HİZMET VE DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

SOSYAL HİZMETLER

DOÇENT

1

1

İlgili alanda doçent unvanı almış olup, istihdam ve göç konularında çalışmış olmak.

SAMANDAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU

VETERİNERLİK BÖLÜMÜ

LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK PR.

DR.ÖĞR.

ÜYESİ

5

1

Veteriner Fakültesi mezunu olup, ilgili alanda en az 3 yıl yurtdışı deneyimi olmak.

TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

PLASTİK,REKONSTÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ

DOÇENT

1

1

İlgili alanda doçent unvanı almış olup, ağız, yüz ve çene cerrahisi uzmanı olmak.

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

ACİL TIP

PROFESÖR

1

1

Çevresel aciller konusunda deneyimli olmak.

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

DOÇENT

1

1

Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Yandal Uzmanı olmak.

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

DR.ÖĞR.

ÜYESİ

5

1

Çocuk Kardiyoloji yandalı yapmış olup, çocuklarda elektroli/voloji konusunda çalışmış olmak.

GÖĞÜS HASTALIKLARI

DR.ÖĞR.

ÜYESİ

5

1

Akciğer Tüberkülozu konusunda çalışmış olmak.

RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

DR.ÖĞR.

ÜYESİ

4

1

Şizofreni genetiği konusunda çalışmış olup, alanında en az 2 yıl yurtdışı deneyimi olmak.

TIBBİ FARMAKOLOJİ

PROFESÖR

1

1

Biyoeşdeğerlik konusunda çalışmış olmak.

TIBBİ FARMAKOLOJİ

DR.ÖĞR.

ÜYESİ

5

1

Tıp doktoru olmak ve akılcı ilaç eğitimi almış olmak.

TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

ANATOMİ

DR.ÖĞR.

ÜYESİ

4

1

Çene eklemi anatomisi konusunda çalışmış olmak.

BİYOİSTATİSTİK VE TIP BİLİŞİMİ

DR.ÖĞR.

ÜYESİ

4

2

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

PARAZİTOLOJİ

PROFESÖR

1

1

Medikal entomoloji alanında çalışmış olmak.

TIP EĞİTİMİ

DR.ÖĞR.

ÜYESİ

4

1

Tıp doktoru olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

TIP TARİHİ VE ETİK

DR.ÖĞR.

ÜYESİ

4

1

Tıp doktoru olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

VETERİNER FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ

DÖLERME VE SUNİ TOHUMLAMA

PROFESÖR

1

1

Klinik Bilimler alanında doçent unvanı almış olup, ilgili alanda çalışmalar yapmış olmak.

VETERİNERLİK CERRAHİSİ

DR.ÖĞR.

ÜYESİ

4

1

İlgili alanda doktora yapmış olup, spinal kord hasarı konusunda çalışmış olmak.

VETERİNERLİK CERRAHİSİ

DR.ÖĞR.

ÜYESİ

4

1

İlgili alanda doktora yapmış olup, biyokompozit kaplamalı implantlar konusunda çalışmış olmak.

VETERİNERLİK DOĞUM VE JİNEKOLOJİSİ

DR.ÖĞR.

ÜYESİ

4

1

İneklerde uterus içi antiseptik etkinliği konusunda çalışmış olmak.

KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER BÖLÜMÜ

VETERİNERLİK FARMAKOLOJİ VE TOKSİKOLOJİSİ

PROFESÖR

1

1

İlgili alanda doçent unvanı almış olup, ilaç etkin maddelerinin hedeflendirilmesi konusunda çalışmış olmak.

VETERİNERLİK PARAZİTOLOJİSİ

DR.ÖĞR.

ÜYESİ

4

1

İlgili alanda doktora yapmış olup, kanatlı hayvan protozoonlarında moleküler tipleme konusunda çalışmış olmak.

VETERİNERLİK VİROLOJİ

DR.ÖĞR.

ÜYESİ

4

1

Sığır ve keçilerde Papillomaviruslar konusunda çalışmış olmak.

VETERİNER HEKİMLİĞİ TEMEL BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

VETERİNERLİK ANATOMİSİ

PROFESÖR

1

1

Kalp kapakları anatomisi konusunda çalışmış olmak.

VETERİNERLİK ANATOMİSİ

PROFESÖR

1

1

Formaldehit toksikasyonu konusunda çalışmış olmak.

VETERİNERLİK ANATOMİSİ

DR.ÖĞR.

ÜYESİ

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olup, dolaşım sistemi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ

HAYVAN BESLEME VE BESLENME

HASTALIKLARI

DR.ÖĞR.

ÜYESİ

4

1

İlgili alanda doktora yapmış olup, bitki ekstraktlarının hayvan beslemede kullanımı konusunda çalışmış olmak.

HAYVAN SAĞLIĞI EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ

DOÇENT

1

1

Hayvan sağlığı ekonomisi ve mesleki girişimcilik alanlarında çalışmış olmak.

Tarih
: 4 ay önce
Şehir
:
Sektör
:
Kaynak
: Memurlar.net

Etiketler

Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi iş ilanı

Mustafa Kemal Üniversitesi firması için Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi aranıyor!

Yeni Bir İlan Ara