Bu İlan Yayından Kaldırılmıştır
Sistem Tasarımcısı/Proje Yöneticisi

OPPENT GELİŞMİŞ HAREKET TEKNOLOJİSİ ANONİM ŞIRKETİ

GENEL NİTELİKLER SİSTEM TASARIMCISI VE PROJE YÖNETİCİSİ (MÜHENDİS)
  İş Tanımı Aradığımız “Sistem Tasarımcısı ve Proje Yöneticisi”, Oppent sistemlerini ayrıntılı uygulama seviyesinde tasarlayacak ve her bir projemiz için planlama, uygulama, raporlama ve sonuçlandırma görevlerini yerine getirecektir.  
Sorumluluklar Sistemleri teknik olarak dizayn eder;
 • Kapsam dahilinde kullanılacak Oppent portföyündeki ürünleri Yöneticisi ile koordineli şekilde belirleyerek/kullanarak sistemlerin çizimlerini oluşturur,
 • Belirli bir proje için müşteri ihtiyaçlarına/şartnamelerine göre kapsamı belirler ve üzerinde mühendislik çalışmaları yapar,  
 • Projenin kapsamında; uyum-metot beyanları, shop-drawingler, raporlar, hesaplamalar, işgücü diyagramları gibi başlıklarda gereken çalışmaları yapar,
 • Her aşamada potansiyel müşteriler ile irtibat halindedir ve satış faaliyetlerini odağında tutar. 
   Projeyi Planlar;
 • Yöneticisi ile koordineli şekilde proje kapsamını tanımlar,
 • CAD platformunda gerekli tüm detay seviyelerinde sistem çizimlerini yapar,
 • Projenin zamanında tamamlanabilmesi için gereken aktiviteleri içeren detaylı iş planını hazırlar,
 • Projenin tamamlanması için gereken(zaman, para,ekipman,vb) kaynakları belirler,
 • Kaynakların aktivitelere etkin bir şekilde dağıtıldığını gösteren planları hazırlar,
 • Proje programını, üst düzey yönetim ve proje faaliyetlerinden etkilenecek diğer Oppent personeli ile birlikte gözden geçirir, gerektiğinde revizyonları gerçekleştirir.
  Projeye İşgücü Sağlar;
 • Yöneticisi ile koordineli şekilde, proje faaliyetleri için uygun becerilere sahip personeli işe alır, mülakat ve seçim yapar,
 • İşgücü sağlanabilecek alt-yüklenici araştırması yapar, altyükleniciler ile ilişkileri yönetir,
 • Projede çalışan personeli yönetir, personel kayıtlarının/dosyalarının doğru bir şekilde tutulmasını ve muhafazasını sağlar.
Projeyi Sahada Uygular;
 • Projeyi planına uygun biçimde yürütür,
 • Projenin İş Sağlığı ve Güvenliği Yöentmelikleri hususları açısından eksiksiz biçimde yürütülmesini sağlar,
 • Proje faaliyetlerini gerekli dokümanlar/formlar ile belgeler/raporlar,
 • Tüm proje faaliyetlerine ait dokümantasyonun doğru biçimde dosyalanmasını/arşivlenmesini sağlar,
 • Projenin planlara uygun ilerlemesini izler ve projenin başarıyla tamamlanması için gereken tedbirleri alır/revizyonları hayata geçirir,
 • Proje çalışanlarının karşılaştığı tüm problemleri inceler ve çözer.  
Projeyi Denetler;
 • Proje ekibi ile tamamlanan çalışmaları istenen kalitede olup olmadığı açısından inceler/denetler,
 • Projenin ilgili tüm paydaşları(müşteri yetkilileri, denetçiler,vb) ile iletişiminden sorumludur ve toplantılarda Oppent'i temsil eder,
 • Projenin harcamalarını kontrol eder ve finansal disiplin sağlar,
 • Projenin nakit akışını(tahsilatlar dahil) plan ve kontrol altında tutar ve Yöneticisine gereken rapor-sonuçları sağlar,
 • Projenin tüm mali kayıtlarının uygunluğunu sağlar,
 • Proje için istenen tüm teknik-mali çalışmaları hazırlar.
Projeyi Değerlendirir-Teslim Eder;
 • Proje sonucunun zamanında, bütçe dahilinde ve istenen kalite düzeyinde olmasını sağlar,
 • Projenin tamamlanması aşamasında, hedefler ve elde edilen sonuçların değerlendirme raporunu hazırlar, tamamlanan proje imalatının müşteriye teslim işlemlerini yapar.
ISTENEN NİTELİKLER Eğitim;
 • Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olmak ve benzer alanlarda tecrübe sahibi olmak,
 • Endüstriyel otomasyon ve inşaat proje alanlarında çalışma ile ilgili tecrübe sahibi olmak,
Bilgi, Beceri ve Yetenekler;
 • İş İngilizcesinde iyi seviyede olmak, (hem yazılı hem sözlü) 
 • Temel mühendislik tasarım ilkeleri bilgisi,
 • Proje Yönetimi bilgisi,
 • CAD platformlarını yetkin biçimde kullanabilme,
 • Basit muhasebe bilgisi,
 • Office programları, Internet, Eposta etkin kullanımları,
 • Etik davranan, etkili iletişim kurabilen, takım çalışmasına yatkın, liderlik vasfı yüklenebilecek, önceliklerini belirleyebilen, akılcı insiyatif alabilen ve karar verebilen, yeniliklere açık ve sorun çözme konusunda başarılı olmak.  
 • Italyanca bilgisi ve İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları tecrübesi tercih sebebi olacaktır.
Tarih
: 1 yıl önce
Şehir
: Ümraniye - İstanbul(Asya)TR
Sektör
: Bilişim
Seviye
: Yönetici Adayı
Çalışma Şekli
: Tam Zamanlı
Deneyim
: 5-10 yıl
Kaynak
: Kariyer.net

Etiketler

Ümraniye Sistem Tasarımcısı/Proje Yöneticisi iş ilanı

Bilişim sektöründe faaliyet gösteren OPPENT GELİŞMİŞ HAREKET TEKNOLOJİSİ ANONİM ŞIRKETİ firması için Tam Zamanlı çalışacak Lisans veya Master veya Doktora mezunu Ümraniye şehrinde ikamet edebilecek 5-10 yıl tecrübeli Sistem Tasarımcısı/Proje Yöneticisi aranıyor!

Yeni Bir İlan Ara