Bu İlan Yayından Kaldırılmıştır
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi

Pamukkale Üniversitesi

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

İstenen belgeler:

1. Başvuru Formu *

2. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu*

3. Askerlik Belgesi (Kurum Dışı başvurular için)

4. Akademik Değerlendirme Belgesi **

5. - Profesör kadrolarına başvuracak adayların "Akademik Değerlendirme Belgesi, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, bilimsel yayınları (yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterilir), kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, icralar ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmaları, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkıları" içeren 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 6 (altı) adet CD/DVD ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına,

- Doçent kadrolarına başvuracak adayların "Akademik Değerlendirme Belgesi, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, yayın listeleri, bilimsel çalışma ve yayınları" içeren 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD/DVD ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına,

- Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların "Akademik Değerlendirme Belgesi, özgeçmiş, diploma onaylı suretleri, bilim doktorluğu veya tıpta uzmanlık belgeleri (veya onaylı sureti), yayın listeleri, bilimsel çalışma ve yayınları" 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD/DVD ile ilgili fakülte dekanlığına/yüksekokul müdürlüğüne,

İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

* http://www.pau.edu.tr/personel/tr/sayfa/form-ve-belgeler

** Akademik Değerlendirme Belgesinin alınması için; http://www.pau.edu.tr/adk/tr adresinde istenilen şekilde Akademik Değerlendirme Kuruluna, kadro ilanının açıklama kısmındaki ek şartların sağlandığını gösterir dokümanlar ile bu şartların sağlandığına dair beyan dilekçesini içeren 1 adet dosya teslim edilmesi gerekmektedir.

Not: Atanmaya hak kazanan adayın derece ve kademesine göre derece değişikliği yapma hakkı Kurumumuza aittir.

İlgililere duyurulur.

Bölüm

Anabilim

Dalı/Program

Kadro

Un.

Ad.

Der

Açıklama

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitim

Bilimleri

Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi

Profesör

1

1

Doçentliğini Eğitim Yönetimi alanından almış olmak, Yetişkinlere Okuma Yazma Öğretimi, Mesleki Kaygı, İş ve Aile

Çatışması konularında çalışmaları olmak

Eğitim

Bilimleri

Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi

Profesör

1

1

Doçentliğini Eğitim Psikolojisi alanından almış olmak, Öz-Düzenleme, Erteleme ve Tükenmişlik konularında Genç Yetişkinler Üzerinde çalışmaları olmak

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Uluslararası Ticaret ve Finans

Uluslararası

Ticaret

Dr. Öğr. Üyesi

1

4

Profesyonel kimlik inşası, toplumsal cinsiyet ücret açığı konularında çalışmaları olmak.

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

Organik Tarım İşletmeciliği

Organik Tarım İşletmeciliği

Doçent

1

1

Biyolojik mücadele ve yaşam çizelgeleri konusunda çalışmaları olmak

DENİZLİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Tekstil Giyim Ayakkabı ve Deri

Deri Teknolojisi

Profesör

1

1

Doktorasını Deri Teknolojisi alanında yapmış olmak, Saraciye alanında 3 eğitim-öğretim yılı ders verme

deneyimine sahip olmak, deri konusunda çalışmaları olmak

Tarih
: 4 ay önce
Şehir
:
Sektör
:
Kaynak
: Memurlar.net

Etiketler

Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi iş ilanı

Pamukkale Üniversitesi firması için Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi aranıyor!

Yeni Bir İlan Ara